Lagring av personuppgifter

Information om GDPR och hur vi lagrar personliga uppgifter

Från och med 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebar en viss förändring om vad som gäller vid lagring av personuppgifter. Umefolk arrangeras av Umeå Folkmusikförening som även är personuppgiftsansvariga och vi sparar dina uppgifter med samtycke som rättslig grund. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har samlat in och sparat om dig, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade och att få veta hur länge Umeå Folkmusikförening kommer att lagra personuppgifterna. Om du anser att Umeå Folkmusikförening inte har vidtagit begärda åtgärder med dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vi sparar vissa personuppgifter för att kunna hantera volontärer och vissa andra deltagare under festivalen samt för att underlätta rekryteringen till kommande år. Personuppgifterna rensas senast två år efter festivalen ni deltagit i som volontär eller boende på masslogi.

Personuppgifter som vi sparar

För- och efternamn, bostadsort, e-postadress, telefonnummer, eventuella allergier samt eventuella e-postkonversationer. Personnummer kommer endast att sparas från de som kommer att kvittera ut nyckelkort på Folkets Hus under festivalen.

Vi som har tillgång till informationen är producenterna för Umefolk, volontärsamordnare, de som är gruppledare för respektive volontärgrupp, ansvarig för masslogin samt den eller de styrelseledamöter i Umeå Folkmusikförening med personuppgiftsansvar. Vi lämnar aldrig ut information till andra utom vid ett tillfälle som är personuppgifter för skapande av nyckelkort på Umeå Folkets Hus. Denna information består av för- och efternamn samt personnummer. För information om hur dessa uppgifter lagras, vänligen kontakta Umeå Folkets Hus.

Genom att anmäla ditt intresse som volontär eller boende på masslogin godkänner du att Umefolk sparar information om dig. Vid frågor: kontakta oss på [email protected] eller kontakta Umeå Folkmusiksförenings styrelse (www.umeafolkmusik.se/kontakt).